Coachning

Om du vill utvecklas, få resultat och göra förändringar i ditt liv ska du välja coachning. Vi arbetar med både individer och grupper som vill förändra och förbättras.

Att vara tillsammans med andra i en grupp kan vara mycket stimulerande, kreativt och skapande. Det kan också vara komplicerat, påfrestande, konfliktfyllt och gruppen kan ha en känsla av att vi inte kommer vidare, vi har kört fast. Att sitta fast i frågor p.g.a. åsiktsskillnader, personliga olikheter, värderingsskillnader, ett klimat som inte främjar utveckling, brist på lyssnande, prestige eller andra orsaker är mycket påfrestande.

Relationscoachning är både för gruppen som helhet, för individerna i gruppen och ofta också för gruppens omgivning. Det kan vara en ledningsgrupp, projektgrupp eller annan form av gruppsammansättning. Coachning är en metodik som innefattar frågor, speglingar, stöd och utmaningar. Vi hjälper er att komma vidare och se det ni kan bli, inte vad ni är.

Med en samtalscoach / coach / samtalspartner riktas uppmärksamhet på nutid och framtid. Fokus är lösningar och möjligheter – Vad skulle du göra om allt vore möjligt?

knapp
© Copyright AQM Konsult AB